بررسی تولید و بازاررسانی پسته استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان)

نویسندگان

1 مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان، کرمان

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 کارشناس علوم اجتماعی، مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده

استان کرمان طی سال های 80-1361، حدود 92 درصد از کل پسته کشور و شهرستان رفسنجان نیز حدود 60 درصد پسته این استان را تولید کرده است. در این تحقیق، بازار جهانی پسته ایران در سال های 82-1360 و وضعیت بازاریابی آن در داخل ایران و خدمات بازاریابی، حاشیه بازاریابی، کانال های فروش و کارایی بازاریابی مطالعه شده است. نتایج مطالعه نشان داد سهم ایران از بازار جهانی پسته از نظر مقدار در سال 1339 حدود 65 درصد بود که در سال 1375 به 55 درصد کاهش یافته است. درضمن، از نظر ارزش نیز در همین فاصله زمانی أز حدود 60 به 54 درصد کاهش یافته است. پسته ایران باتوجه به کیفیت خاص خود مشتریان ویژه ای در دنیا دارد که با برنامه ریزی و بازاریابی دقیق می توان نسبت به حفظ و گسترش سهم بازار اقدام نمود ولی وضعیت خدمات بازاریابی در داخل ایران ضعیف است. همچنین بسته بندی کالا مناسب نبوده و ضایعات به دلیل کافی نبودن امکانات حمل و نقل و انبارداری زیاد است. عدم استفاد. از روشهای صحیح آبیاری و کمبود نیروی انسانی متخصص دوره برداشت را طولانی می نماید و سبب افزایش خطر افلاتوکسین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of pistachio marketing (A case study of Rafsanjan)

نویسندگان [English]

  • Ladan Shafiee 1
  • Amir Hossein Chizari 2
  • Zahra Pourjoupari 3
چکیده [English]

The marketing services and marketing margin of pistachio is reviewed as an agricultural product for export. About 90 percent of Pistachio production is in Kerman province, from which 60 percent is in Rafsanjan. The results show that the share of the country in the world Pistachio market is decreased in the last 10 years. The main problems for marketing are storing, packing and transporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • marketing margin
  • Marketing services
  • Pistachio