نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 51-58

فرشته مشیرى؛ عبدالرضا باقرى؛ سعید رضا وصال