کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 7-16

داود افیونی


2. بررسی جوانه زدن ارقام کلزا در شرایط شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 7-18

اکبر انفراد؛ ناصر مجنون حسینى؛ کاظم پوستینى؛ احمد على خواجه احمد عطارى