کلیدواژه‌ها = آمیگدالین
مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام‎ ‎‏(‏Prunus dulcis‏) تلخ و شیرین

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 67-75

عباس یداللهی؛ کاظم ارزانی؛ علی عبادی؛ میشل ویرتنسون؛ تریشیا فرانکس