طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک خوراک دهنده ساعتی برای گوسفند

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

2 استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

3 کارشناس ارشد رشته مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران

چکیده

در آزمایش های تغذیه ای و برای ایجاد حالت پایدار در دستگاه گوارش گوسفند، نگهداری و تغذیه آن در قفس های هضمی ضروری است. برقراری حالت پایدار در شکمبه دام فقط با منظم کردن تعداد دفعات و مقدار غذا امکان پذیر است. لذا باید توسط دستگاه تغذیه اتوماتیک به صورت ساعتی به دام به مقدار معین خوراک داده شود. برای تحقق این هدف، دستگاهی طراحی و ساخته شد که هر یک و یا دو ساعت یک نوبت، مقداری معین علوفه به آخور گوسفند می ریزد. این دستگاه 220 ولت بوده و مصرت آن حدود چهار وات می باشد. باتوجه به وزن گوسفند، می توان مقدار و نوع علوفه موردنیاز را با تغییر حجم پیمانه استوانه ای تأمین نمود. این دستگاه نسبت به انواع مشابه آن کوچک تر، دقیق تر و اقتصادی تر است و کمتر به نظارت و دخالت مستقیم نیروی انسانی نیاز دارد. در محفظه اصلی این دستگاه می توان غذای موردنیاز برای سه روز یک گوسفند را قرار داد. برای اندازه گیری میزان تغییرات وزن کاه و یونجه خرد شده با پیمانه های مختلف آزمایش هایی انجام شد. نتایج نشان دادکه میانگین وزن یونجه پیمانه شده در هر نوبت یا شبانه روز بیشتر از کاه ولی انحرات معیار آن کمتر از کاه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Fabrication of automatic sheep feeder

نویسندگان [English]

  • Ahmad Afzalzadeh 1
  • Reza Afzalzadeh 2
  • Mohammad Gharachamnlou 3
چکیده [English]

In nutritional experiments the animals are kept in metabolic cage and are fed according to the planned interval times. A machine was designed and fabricated to feed the sheep every one or two hours. The machine operates with 220 Volts electricity and the feed storing capacity is designed for three days feeding. The weight of sheep and type of feed determines the amount of feed required. By changing the volume of cylindrical measuring bucket, it is possible to supply the required feed. The machine is smaller in size, accurate in supplying feed and more economical than the commercial types such as tranporting belt and automatic feeding container.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design discharge
  • Irrigation unit
  • Pressrized irrigation
  • Probability analysis