بررسی بازاریابی محصولات گلخانه ای در استان کرمان

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

2 کارشناس علوم اجتماعی، مرکز تحقیقا کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده

این تحقیق برای بررسی بازاررسانی محصولات گلخانه ای، تعیین حاشیه بازار و کارآیی بازاریابی و ارائه پیشنهاداتی در زمینه بهبود وضعیت موجود در شهرستان های زرند، بردسیر و سیرجان در استان کرمان در سال 84-1383 انجام شد. اطلاعات لازم برای تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه در سطح تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش براساس روش نمونه گیری سیستماتیک از 58 گلخانه دار، پنج عمده فروش و 20 خرده فروش تأمین شد. هزینه خدمات بازاررسانی محصولات گلخانه ای از 196 تا 620 ریال برای یک کیلوگرم محصول متفاوت بود. سود خالص عملیات بازاریابی تولیدکننده خیار گلخانه ای 375 و گوجه فرنگی 230 ریال و سود خالص بازاریابی خرده فروش خیار گلخانه ای 204 و گوجه فرنگی گلخانه ای 284 ریال برآورد شد. حاشیه بازاریابی عمده فروشی، خرده فروشی و کل به ترتیب برای خیار گلخانه ای 40، 60 و 100 و برای گوجه فرنگی گلخانه ای 70، 50 و 120 ریال و سهم تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش از قیمت پرداختی مصرف کننده برای خیار گلخانه ای به ترتیب 4/71، 2/17 و 4/11 درصد و برای گوجه فرنگی به ترتیب 4/74، 9/14 و 6/10 درصد بود. کارآیی بازاریابی در مسیر تولیدکننده، خرده فروش و مصرف کننده برای گوجه فرنگی بیشترین مقدار (1/85 درصد) و برای خیار کمترین (8/42 درصد) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marketing of green-house products in Kerman province

نویسندگان [English]

  • Ladan Shafie 1
  • Zahra Pour jopari 2
چکیده [English]

This study was carried out in Zarabd, Bardsir and Sirjan in Kerman province in 2002-2003. A number of 58 green-house owners, five wholesaller and 20 retalisaller selected by systemathic sampling method. The results showed that cost marketing service was from 196 to 620 Rials and marketing net benefit was 375 Rials for cucumber and 230 Rials for tomato. Retail marketing net benefit was 204 Rials for cucumber and 284 Rials for tomato. Total marketing margin, wholesaller marketing margin were 100, 40 and 60 for cucumber and 120, 70 and 50 for tomato. The share of producer, wholesaller and retailsaller fron consumer price for cucumber was 71.4, 17.2 and 11.4 percentage and for tomato were 74.4, 14.9 and 10.6 percentage. The marketing efficiency in the path of producer, retailsaller and consumer was maximum for tomato (85%) and was in the path of producer, wholesaller and consumer was minimum for cucumber.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Green-house
  • Kerman province
  • Marketing
  • marketing margin