دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 1000305، مهر 1385، صفحه 1-79 
بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم

صفحه 1-12

ایرج اله دادی؛ علی شیرخانی؛ حمید رحیمیان مشهدی


اعتبارسنجی شاخص های ترویجی به منظور رتبه بندی استان ها از نظر فعالیت های آموزشی‎ ‎‏- ترویجی

صفحه 57-70

خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ غلام حسین عبداله زاده؛ شهلا چوبچیان؛ معصومه رحیم زاده