دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 1735، فروردین 1385، صفحه 1-83 
شبیه سازی انتقال نیترات توسط مدل ‏DRAINMOD-N

صفحه 21-32

پانته آ ‏رهبری؛ سید جلال‎ ‎الدین جبلی؛ عبدالمجید ‏لیاقت


بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه در لاین های امیدبخش تریتیکاله

صفحه 69-83

مجتبی ‏وهاب زاده؛ اشکبوس ‏امینی؛ معرفت ‏قاسمی؛ محمود ‏ناظری؛ شیرعلی ‏کوهکن