طراحی مکانیزم وجین ‎کن مکانیکی (بخش اول: تعیین مسیر و سنتز ابعادی)‏

نویسندگان

1 استادیار، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از روشهای مبارزه با علف هرز، وجین مکانیکی است. در این مقاله یک روش جدید برای انجام ‏عملیات وجین به روش مکانیکی ارائه شده است. برای طراحی این روش از حرکت ساده دست کشاورز برای ‏عمل وجین، استفاده شده است. دستگاه وجین کن از تعدادی مکانیزم مشابه تشکیل شده که هر مکانیزم مجهز به ‏یک تیغه عامل بوده و مسیر تیغه های عامل در حین کار به صورت رفت (مرحله فعال) و برگشت (مرحله ‏غیرفعال) است. در طراحی این مکانیزم از روش سه نقطه دقت استفاده شده است. برای حل معادلات حاصل از ‏حرکت مکانیزم و ترسیم مسیر آن، از نرم افزارMATLAB ‎‏ استفاده شد. با درنظر گرفتن کلیه پارامترها و حل ‏معادلات مربوط به آنها، یک مکانیزم چهار میله ای لنگ و آونگ برای دستگاه وجین کن شفره ای پیشنهاد شد‎.‎

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a mechanism for a new cultivator (Part 1: Path generation and dimensional synthesis)‎

نویسندگان [English]

  • Akbar Mohammad arab hosseini 1
  • Hadi Samimi Ajhijahani 2
  • Hamed Mehr avar 3
  • Jafar Massah 1
چکیده [English]

Mechanical weeding is one of the non-chemical methods to control weeds. In this paper a ‎new mechanism has been presented for mechanical cultivation. The machine works based on ‎the manual tools operation, which farmers still use in small scale for weeding and consists of a ‎number of four-bar linkage mechanisms. Each mechanism consists of a blade which moves ‎forward (active course) and backward (passive course). The three precise position methods ‎were applied to design the mechanism. The Matlab software was used for solving the equations ‎and drawing the path of motion. Considering the parameters and solving the equations, a four-‎bar linkage (crank-rocker) was proposed.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coupler curve
  • Cultivator
  • Four-bad linkage
  • mechanical weeding
  • Precise points