نویسنده = الیاس نیستانی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه عملکرد لاین های پیشرفته نخود سفید در کشت زمستانه دیم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 51-58

علی اکبر محمودی؛ الیاس نیستانی


2. تجزیه علیت و برآورد وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف جو‏

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 55-66

الیاس نیستانی؛ علی‎ ‎اکبر محمودی؛ فاطمه رحیم نیا


3. تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 61-65

الیاس نیستانی؛ علی اکبر محمودی