نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص فیزیکی کود گاو پلت شده

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 53-68

جواد رضایی فر؛ سیدرضا حسن بیگی بیگدلی؛ محمدحسین کیانمهر؛ بهزاد آزادگان


2. طراحی مکانیزم وجین کن مکانیکی (بخش دوم: تحلیل سینماتیکی و دینامیکی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 99-114

هادی صمیمی اخیجهانی؛ اکبر محمد عرب حسینی؛ محمدحسین کیانمهر؛ حامد مهرآور