نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی‎ ‎خسارت اقتصادی لیسک‌های کاهو در استان مازندران و روشهای کنترل آن‏

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-6

الهام احمدی؛ مجید ‏حسنی مقدم


2. بررسی راب گلخانه ای در محلات

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-8

الهام احمدی