بررسی راب گلخانه ای در محلات

نویسنده

استادیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

راب گلخانه ای از آفات مهم گیاهان زینتی، سبزی، صیفی و سایر محصولات کشاورزی در کشور بوده و خسارت آن قابل توجه است. برای تعیین مناسب ترین رژیم غذایی جهت استفاده در تهیه طعمه های مسموم، چهار نوع گیاه مختلف به عنوان غذابه مدت 24 و 72 ساعت در اختیار راب ها قرار داده شد. نوع گیاه بر مقدار تغذیه از آن تأثیر داشت و ترتیب اولویت آنها تاج خروس، سینرر، شمعدانی و رز بود. این گونه در ماه های مختلف سال (به غیر از تیر تا اواسط شهریور) فعال است و بیشترین خسارت آن در ماه های اردیبهشت و آبان از طریق تغذیه از برگ می باشد. تغذیه راب ها از گیاه گل شبدر سبب کاهش رشد برگ ها و گیاه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biology of Lehmannia valentiana (Ferussac, 1823) in Mahallat

نویسنده [English]

  • Elham Ahmadi
چکیده [English]

Lehmannia valentiana is one of the most important pests of ornamental plants, vegetables and other agricultural crops, which causes noticable damages. In a food experiment four kinds of food for 24 and 72 hours were offered. The preferences of food were Amaranthus tricolor, Cineraria grandiflora, Pelargonium peltatum, Rosa damascena and L. valentiana. The L. valentiaiia is active the whole year (except June till middle of August) and causes damage to plants. Feeding of slugs from Oxalide rosea flower plant during experimental period (one week and three weeks after slugs leasing and feeding) indicated that growth of Oxalide rosea flower plant considerably was reduced which caused the leaves and plant growth retardation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food preference
  • Lehmannia valentiana
  • Mahallat
  • reproduction