نویسنده = مهدی خسروشاهی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر روغن چریش در حلال های متانول و اتانول روی کنه تارتن دو نقطه ای (Teranychus urticae)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 15-28

مسعود اربابی؛ پروانه برادران؛ سید جواد قطب شریف؛ محمدرضا تاج بخش؛ مهدی خسروشاهی


2. مطالعه تأثیر فرومون Stirrup-M در ترکیب با چند کنه قرمز اروپایی (panonychus ulmi) در باغ های سیب کرج و دماوند

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 35-42

مسعود اربابی؛ مهدی خسروشاهی؛ محمدرضا افشاری