کلیدواژه‌ها = کمباین
بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش ضایعات گندم کشور

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 13-20

حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی؛ کمال عطایی


ارزیابی روشهای مختلف برداشت برنج در استان گیلان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 23-38

حسین حسن جانی؛ مریم حسینی؛ نصرت اله ‏خادم الحسینی؛ محمد رضا علیزاده