بررسی املاح موجود در شیره انگور فرآوری شده با خاک رس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان

چکیده

در تولید سنتی شیره انگور برای کاهش اسیدیته آن از خاک رس محلی استفاده می شود. املاح معدنی موجود در خاک رس می تواند بر محصول نهایی تأثبر منفی داشته باشد. در این تحقیق، از شیره تولید شده در روستاهای مختلف استان خراسان به طور تصادفی 11 نمونه گیری انجام و تعدادی از پارامترهای استاندارد برای وجود آلاینده های معدنی و شن اندازه گیری شد. در شیره های انگور تولید شده مقدار عناصر سنگین کادمیوم، نیکل و کبالت بیش از حد مجاز است که می تواند ناشی از ترکیب خاک کشاورزی منطقه و خاک رس مورد استفاده در فرآیند تولید این محصول باشد. درضمن، ذرات خاک موجود در این محصول نیز زیاد است که به دلیل عدم شستشوی انگور در حد مطلوب و استفاده از مقدار زیادی خاک رس در تهیه شیره و نامناسب بودن کیفیت تصفیه نهایی محصول می باشد. لذا بهینه کردن روش تولید سنتی شیره انگور جهت حمایت از مصرف کننده ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the level of contaminants in traditionally grape syrup

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ehteshami moein abadi 1
  • Mohammad Khodaparast 2
  • Mohammad Bagher Habibi najafi 2
چکیده [English]

Traditional production of grape syrup in Iran inaugurated by addition of natural clay in order to decrease the acidity for subsequent heating. The presence of some mineral residues and sand in the final product which is mainly due to clay impurity might cause and adverse effect. In this study, eleven samples of traditionally produced grape syrup were collected randomly from different regions of Khorasan province and the level of standard specified contaminants was determined. Heavy metals such as Cd, Ni and Co were more than maximum allowable limit in almost all samples. These contaminants could be originated from either the vineyard soil or the added clay as well as inadequacy of final filtration. Considerable amount of sand was also determined in some samples which revealed the inappropriate pre-processing washing the grapes or excessive clay addition. Hence, in order to protect the consumers and meet the standard levels of aforementioned contaminants, it is necessary to change the method of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atomic absorbtion
  • clay
  • Grape syrup
  • Heavy metals