دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 425، فروردین 1382، صفحه 1-65 
بررسی املاح موجود در شیره انگور فرآوری شده با خاک رس

صفحه 1-6

محمد جواد احتشامی معین آبادى؛ محمد خداپرست؛ محمد باقر حبیبی نجفى


اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای

صفحه 7-19

غلام عباس اکبرى؛ عبداله قاسمی پیربلوطى؛ غلام على اکبرى؛ ایرج اله دادى


بررسی ارزش غذایی ضایعات برگ چای در تغذیه دام

صفحه 21-29

حسین توفیقى؛ احمد افضل زاده؛ حسن فضائلى


بررسی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده رود

صفحه 43-54

على جعفری ملک آبادى؛ سید فرهاد موسوى؛ مجید افیونى؛ اردشیر خسروى


بهینه سازی تولید شربت اینورت به روش اسیدی

صفحه 55-60

مینا میری قلعه نویى؛ محسن برزگر؛ محمد على سحرى