نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 39-50

پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی


2. مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام‎ ‎‏(‏Prunus dulcis‏) تلخ و شیرین

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 67-75

عباس یداللهی؛ کاظم ارزانی؛ علی عبادی؛ میشل ویرتنسون؛ تریشیا فرانکس