نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت دهیاری های استان گیلان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 33-48

شهلا چوبچیان؛ خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی


2. بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی ‏

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 47-62

ابوالقاسم شریف زاده؛ خلیل کلانتری؛ سید محمود حسینی؛ علی اسدی؛ غلامحسین عبداله زاده


3. اعتبارسنجی شاخص های ترویجی به منظور رتبه بندی استان ها از نظر فعالیت های آموزشی‎ ‎‏- ترویجی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 57-70

خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ غلام حسین عبداله زاده؛ شهلا چوبچیان؛ معصومه رحیم زاده