نویسنده = احمد افضل زاده
استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

دوره 6، شماره 2، مهر 1383، صفحه 1-12

احمد افضل زاده؛ داود قندی؛ علی اکبر خادم؛ عبدالرضا صالحی


بررسی ارزش غذایی ضایعات برگ چای در تغذیه دام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 21-29

حسین توفیقى؛ احمد افضل زاده؛ حسن فضائلى


طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک خوراک دهنده ساعتی برای گوسفند

دوره 4، شماره 2، مهر 1381، صفحه 1-12

احمد افضل زاده؛ رضا افضل زاده؛ محمد قراچمنلو