کلیدواژه‌ها = مرکبات
تعداد مقالات: 3
1. زیست شناسی جمعیت حلزون سفید باغات در استان مازندران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 12-1

الهام احمدی


2. بررسی حاشیه و کارآیی بازار مرکبات در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 161-172

یاسر محمدی؛ حامد رفیعی؛ هوشنگ ایروانی؛ نوید لقمانی؛ مهدی رحیمیان


3. ارزیابی تأثیر کنه‌کش ‏Spirodiclofen SC 240‎‏ بر کنه زنگار مرکبات‏

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 7-15

مسعود اربابی؛ صائب ‏جوادی؛ محمد ابراهیم جعفری