نویسنده = طبری، مهرداد
تعداد مقالات: 3
2. سوسک‌های شکارگر (Coleoptera) و مقایسه جمعیت آن ها در مزارع برنج مازندران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 147-159

حسن قهاری؛ مهرداد طبری


3. تأثیر حشره کش ایمیداکلپرید بر سفید گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتویید Encarsia formosa

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 39-52

حسن قهاری؛ مهرداد طبری؛ حمید رخشانی