کلیدواژه‌ها = بازاریابی
بررسی حاشیه و کارآیی بازار مرکبات در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)

دوره 10، شماره 2، مهر 1387، صفحه 161-172

یاسر محمدی؛ حامد رفیعی؛ هوشنگ ایروانی؛ نوید لقمانی؛ مهدی رحیمیان


بررسی بازاریابی محصولات گلخانه ای در استان کرمان

دوره 8، شماره 2، مهر 1385، صفحه 23-34

لادن شفیعی؛ زهرا پورجوپاری


بررسی تولید و بازاررسانی پسته استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 39-48

لادن شفیعى؛ امیر حسین چیذرى؛ زهرا پورجوپارى