کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مسیرهای بازاریابی و تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی ذرت دانه ای در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 43-52

معصومه حاجی حیدری؛ امیرحسین چیذری


2. بررسی حاشیه و کارآیی بازار مرکبات در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 161-172

یاسر محمدی؛ حامد رفیعی؛ هوشنگ ایروانی؛ نوید لقمانی؛ مهدی رحیمیان


3. بررسی بازاریابی محصولات گلخانه ای در استان کرمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 23-34

لادن شفیعی؛ زهرا پورجوپاری


4. بررسی تولید و بازاررسانی پسته استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 39-48

لادن شفیعى؛ امیر حسین چیذرى؛ زهرا پورجوپارى