کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 6
2. کاربرد تحلیل نقطه سربه سر در مدیریت کشاورزی مزارع گندم آبی شهرستان مرودشت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 111-122

اسماعیل فلاحی؛ امیرحسین چیذری


3. بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 39-50

پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی


4. بررسی مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 7-16

داود افیونی


6. تاثیر فعالیت آلفا آمیلاز در کیفیت نان باگت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 29-36

محمد حجتی؛ محمد حسین عزیزی؛ منصور احمدی ندوشن