کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 7
1. اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 13-22

حمید جباری؛ غلام عباس اکبری؛ جهانفر دانشیان؛ ایرج اله دادی؛ نسترن شهبازیان


2. مطالعه عملکرد لاین های پیشرفته نخود سفید در کشت زمستانه دیم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 51-58

علی اکبر محمودی؛ الیاس نیستانی


3. اثر سطوح مختلف ازت بر روند رشد و کیفیت پروتئین در دانه سورگوم‏

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 59-68

محمد جواد ‏میرهادی؛ علی مختصی ‏بیدگلی


4. بررسی تأثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کار آیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 53-60

مجید نحوی؛ محمد رضا یزدانی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم حسینی


5. تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 61-65

الیاس نیستانی؛ علی اکبر محمودی


6. برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-38

مریم حسینى؛ محسن قدسى؛ رحیم هنرنژاد؛ شهریار بابازاده