دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 1000384، فروردین 1386، صفحه 1-75 
اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان

صفحه 13-22

حمید جباری؛ غلام عباس اکبری؛ جهانفر دانشیان؛ ایرج اله دادی؛ نسترن شهبازیان


ارزیابی روشهای مختلف برداشت برنج در استان گیلان

صفحه 23-38

حسین حسن جانی؛ مریم حسینی؛ نصرت اله ‏خادم الحسینی؛ محمد رضا علیزاده


بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

صفحه 39-50

پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی


ارزیابی مقاومت لاین امیدبخش گندم نان ‏M-79-6‎‏ به بیماری سیاهک پنهان معمولی‏‎ ‎در شرایط مزرعه

صفحه 59-66

وفا مردوخی؛ گودرز ‏نجفیان؛ علی ناظری؛ امیر کیوان ‏کفاشی؛ عبدالرضا ‏احمدی


مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام‎ ‎‏(‏Prunus dulcis‏) تلخ و شیرین

صفحه 67-75

عباس یداللهی؛ کاظم ارزانی؛ علی عبادی؛ میشل ویرتنسون؛ تریشیا فرانکس


بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی صفات در لاین های والدینی تولید برنج هیبرید

صفحه 1-13

مهرزاد اله قلی پور؛ بابک ربیعی؛ مریم حسینی؛ حمید درستی؛ محمد محمدی