تعداد مقالات: 146
1. بررسی راب گلخانه ای در محلات

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-8

الهام احمدی


2. مقایسه اثر روشهای مختلف تکثیر بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-6

احمد اصغرزاده؛ الیاس نیستانى؛ مجید رفیعی


3. بررسی املاح موجود در شیره انگور فرآوری شده با خاک رس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 1-6

محمد جواد احتشامی معین آبادى؛ محمد خداپرست؛ محمد باقر حبیبی نجفى


4. طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک خوراک دهنده ساعتی برای گوسفند

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-12

احمد افضل زاده؛ رضا افضل زاده؛ محمد قراچمنلو


5. ارزیابی مقدار نشاسته آسیب دیده بر اثر صدمات مکانیکی در تعدادی از کارخانه های آرد گندم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-14

فرزاد فربود؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ محمد علی سحری


6. اثر غلظت های مختلف آب پنیر بر روی نان بربری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 1-8

وحید رضا عبدی؛ منصور احمدی ندوشن؛ محمدعلی سحری


7. مقایسه هدایت آبی اشباع خاک به روش پمپاژ به داخل چاهک و روش پرمامتر گلف در بالای سطح ایستابی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-12

بهروز مصطفی زاده؛ سید فرهاد موسوی


8. تأثیر تنک کردن شیمیایی روی خصوصیات میوه و سال آوری درختان زیتون در ارقام دزفول و فیشمی

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-16

محمدرضا تسلیم پور؛ مجید راحمی


9. استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-12

احمد افضل زاده؛ داود قندی؛ علی اکبر خادم؛ عبدالرضا صالحی


10. بررسی‎ ‎خسارت اقتصادی لیسک‌های کاهو در استان مازندران و روشهای کنترل آن‏

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-6

الهام احمدی؛ مجید ‏حسنی مقدم


11. بررسی مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 7-16

داود افیونی


12. اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-12

علی رضا‎ ‎ ‏آستارایی؛ ابراهیم فتاحی کیاسری


13. اثر مصرف روغن سویا و اسید چرب آن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و خون جوجه های گوشتی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-9

احمد افضل‌ زاده؛ سید داود شریفی؛ فهمیه بی طرف؛ سید محمد هاشمی


14. زیست شناسی جمعیت حلزون سفید باغات در استان مازندران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 12-1

الهام احمدی


15. بررسی تغییرات خصوصیات کمی و کیفی کلزا از طریق تجزیه به عامل‌ها

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-12

مریم احمد زاده؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمدرضا احمدی؛ سهیلا طالش ساسانی


16. بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-12

ایرج اله دادی؛ علی شیرخانی؛ حمید رحیمیان مشهدی


17. اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 13-22

حمید جباری؛ غلام عباس اکبری؛ جهانفر دانشیان؛ ایرج اله دادی؛ نسترن شهبازیان


18. بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-10

مجید درویشی؛ منوچهر سوری؛ حمیدرضا انصاری رنانی


19. بررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 9-18

غلام عباس اکبری؛ عبداله قاسمی پیربلوطى؛ منظر نجف آبادی فراهانى؛ محمد شاهوردی


20. بررسی جوانه زدن ارقام کلزا در شرایط شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 7-18

اکبر انفراد؛ ناصر مجنون حسینى؛ کاظم پوستینى؛ احمد على خواجه احمد عطارى


21. اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 7-19

غلام عباس اکبرى؛ عبداله قاسمی پیربلوطى؛ غلام على اکبرى؛ ایرج اله دادى


22. تعیین دبی مناسب در شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از حساب احتمالات

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 13-26

حمیدرضا حجازى؛ صلاح کوچک زاده


23. تأثیر روغن چریش در حلال های متانول و اتانول روی کنه تارتن دو نقطه ای (Teranychus urticae)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 15-28

مسعود اربابی؛ پروانه برادران؛ سید جواد قطب شریف؛ محمدرضا تاج بخش؛ مهدی خسروشاهی


24. بررسی هیستوپاتولوژیکی ارقام مقاوم و حساس کاهو در خلال رشد قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lactucum

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 9-24

علی دهقانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ عزیزاله علیزاده