تعداد مقالات: 146

1. بررسی راب گلخانه ای در محلات

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-8

الهام احمدی


2. مقایسه اثر روشهای مختلف تکثیر بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-6

احمد اصغرزاده؛ الیاس نیستانى؛ مجید رفیعی


3. بررسی املاح موجود در شیره انگور فرآوری شده با خاک رس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 1-6

محمد جواد احتشامی معین آبادى؛ محمد خداپرست؛ محمد باقر حبیبی نجفى


4. طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک خوراک دهنده ساعتی برای گوسفند

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-12

احمد افضل زاده؛ رضا افضل زاده؛ محمد قراچمنلو


5. ارزیابی مقدار نشاسته آسیب دیده بر اثر صدمات مکانیکی در تعدادی از کارخانه های آرد گندم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-14

فرزاد فربود؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ محمد علی سحری


6. اثر غلظت های مختلف آب پنیر بر روی نان بربری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 1-8

وحید رضا عبدی؛ منصور احمدی ندوشن؛ محمدعلی سحری


7. مقایسه هدایت آبی اشباع خاک به روش پمپاژ به داخل چاهک و روش پرمامتر گلف در بالای سطح ایستابی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-12

بهروز مصطفی زاده؛ سید فرهاد موسوی


8. تأثیر تنک کردن شیمیایی روی خصوصیات میوه و سال آوری درختان زیتون در ارقام دزفول و فیشمی

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-16

محمدرضا تسلیم پور؛ مجید راحمی


9. استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-12

احمد افضل زاده؛ داود قندی؛ علی اکبر خادم؛ عبدالرضا صالحی


10. بررسی‎ ‎خسارت اقتصادی لیسک‌های کاهو در استان مازندران و روشهای کنترل آن‏

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-6

الهام احمدی؛ مجید ‏حسنی مقدم


11. اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-12

علی رضا‎ ‎ ‏آستارایی؛ ابراهیم فتاحی کیاسری


12. اثر مصرف روغن سویا و اسید چرب آن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و خون جوجه های گوشتی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-9

احمد افضل‌ زاده؛ سید داود شریفی؛ فهمیه بی طرف؛ سید محمد هاشمی


13. بررسی تغییرات خصوصیات کمی و کیفی کلزا از طریق تجزیه به عامل‌ها

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-12

مریم احمد زاده؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمدرضا احمدی؛ سهیلا طالش ساسانی


14. بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-12

ایرج اله دادی؛ علی شیرخانی؛ حمید رحیمیان مشهدی


15. بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-10

مجید درویشی؛ منوچهر سوری؛ حمیدرضا انصاری رنانی


16. بررسی مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 7-16

داود افیونی


17. زیست شناسی جمعیت حلزون سفید باغات در استان مازندران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 12-1

الهام احمدی


18. اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 13-22

حمید جباری؛ غلام عباس اکبری؛ جهانفر دانشیان؛ ایرج اله دادی؛ نسترن شهبازیان


19. بررسی جوانه زدن ارقام کلزا در شرایط شوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 7-18

اکبر انفراد؛ ناصر مجنون حسینى؛ کاظم پوستینى؛ احمد على خواجه احمد عطارى


20. اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 7-19

غلام عباس اکبرى؛ عبداله قاسمی پیربلوطى؛ غلام على اکبرى؛ ایرج اله دادى


21. ارزیابی تأثیر کنه‌کش ‏Spirodiclofen SC 240‎‏ بر کنه زنگار مرکبات‏

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 7-15

مسعود اربابی؛ صائب ‏جوادی؛ محمد ابراهیم جعفری


22. بررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 9-18

غلام عباس اکبری؛ عبداله قاسمی پیربلوطى؛ منظر نجف آبادی فراهانى؛ محمد شاهوردی


23. بررسی هیستوپاتولوژیکی ارقام مقاوم و حساس کاهو در خلال رشد قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lactucum

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 9-24

علی دهقانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ عزیزاله علیزاده


24. تأثیر گوگرد بر میزان تثبیت ازت و برخی صفات رشد دو رقم سویا با استفاده از روش رقت ایزوتوپی 15N

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 9-20

فاطمه امانی؛ فایز رئیسی؛ نجات پیرولی بیرانوند؛ احمد موسوی شلمانی


25. جداسازی ‏Aspergillus flavus‏ از خوراک دام و تعیین مقدار آفلاتوکسین ‏M1‎‏ به روش ‏HPLC‏ در‎ ‎شیر گاوداری های تهران ‏

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 11-21

محمود سندگل؛ حشمت اله امینیان؛ حسن رضا اعتباریان؛ گیتی ابوحسین؛ امید سبزواری