تعداد مقالات: 146

26. تعیین دبی مناسب در شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از حساب احتمالات

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 13-26

حمیدرضا حجازى؛ صلاح کوچک زاده


29. کارآیی تولیدکنندگان چغندرقند در استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 13-20

محمدرضا ‏ارسلان بُد


30. بررسی نگرش کارشناسان کشاورزی در مورد مؤلفه‌های مؤثر در مصرف محصولات ارگانیک کشاورزی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 13-26

مرتضی اکبری؛ محمد بابا اکبری؛ سید احمدرضا فخارزاده؛ هوشنگ ایروانی؛ امیر علم بیگی؛ راضیه نامدار


31. بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش ضایعات گندم کشور

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 13-20

حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی؛ کمال عطایی


32. بررسی اثر تاریخ، تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد برنج

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 13-22

علی ثابتی؛ مجتبی جعفر زاده کنارسری


33. تأثیر روغن چریش در حلال های متانول و اتانول روی کنه تارتن دو نقطه ای (Teranychus urticae)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 15-28

مسعود اربابی؛ پروانه برادران؛ سید جواد قطب شریف؛ محمدرضا تاج بخش؛ مهدی خسروشاهی


34. تحلیل سیلاب های منطقه ای حوزه آبریز کارون

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 17-32

علی ولی خوجینی


35. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‎ ‎ارقام پرمحصول‎ ‎کلزای پاییزه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 17-24

امیر حسین شیرانی راد‏؛ محمد رضا نادری درباغشاهی؛ بهرام مجد نصیری؛ حمید مدنی‏؛ منصور حسن زاده


36. ارزیابی روشهای مختلف برداشت برنج در استان گیلان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 23-38

حسین حسن جانی؛ مریم حسینی؛ نصرت اله ‏خادم الحسینی؛ محمد رضا علیزاده


37. اثر متقابل ارقام و لاین های جو و جدایه های مختلف قارچ Fusarium culmorum

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 15-16

حسن رضا اعتباریان؛ روی ویلکوگسون


38. ارزیابی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی لاین‌های برنج

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 17-24

حمید ‏درستی


39. اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 19-28

غلام عباس اکبری؛ عبداله قاسمی پیربلوطى؛ ایرج اله دادی؛ رمضان علی دوست


40. کاهش آلودگی سرب در پساب های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش سبز)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 19-27

آرش ذامیادى؛ على رضا حسن اقلى؛ عبدالمجید لیاقت


41. بررسی ارزش غذایی ضایعات برگ چای در تغذیه دام

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 21-29

حسین توفیقى؛ احمد افضل زاده؛ حسن فضائلى


42. شبیه سازی انتقال نیترات توسط مدل ‏DRAINMOD-N

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 21-32

پانته آ ‏رهبری؛ سید جلال‎ ‎الدین جبلی؛ عبدالمجید ‏لیاقت


43. بررسی اثر مواد شیمیایی بر ماندگاری و کیفیت رز شاخه بریده رقم Ilona

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 21-32

بهزاد ادریسی؛ علی کلایی؛ اصغر حسینی نیا


44. تنوع ژنتیکی لاین های جو بدون پوشینه و تجزیه علیت براساس عملکرد دانه و سایر ویژگی‌های زراعی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 21-34

علیرضا پورمحمد؛ محمد مقدم واحد؛ محمود خسروشاهلی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ احمد یوسفی


45. بررسی بازاریابی محصولات گلخانه ای در استان کرمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 23-34

لادن شفیعی؛ زهرا پورجوپاری


47. بررسی پایداری‏‎ ‎و عملکرد لاین های برنج

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 25-36

حسین ‏رحیم سروش؛ احمد ‏اشراقی


48. مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک در تولید خیار گلخانه أی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 27-34

على دماوندى؛ على اکبر صدر افشار؛ مصطفى عبادى


49. ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در ژنوتیپ های نخود کابلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 27-38

یداله فرایدی


50. تحلیل سازوکارهای بهبود طرح مهندسین ناظر گندم (مطالعه موردی استان اصفهان)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 27-42

مرتضی اکبری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی