تعداد مقالات: 146

51. تاثیر فعالیت آلفا آمیلاز در کیفیت نان باگت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 29-36

محمد حجتی؛ محمد حسین عزیزی؛ منصور احمدی ندوشن


52. مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 33-42

علی رحیمی خوب؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید محمود رضا بهبهانی


53. اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و‎ ‎گوسفند سنجابی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 37-46

محمد مهدی معینی؛ منوچهر سوری؛ فردین هژبری؛ ابراهیم نوریان


54. بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 39-50

پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی


56. برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-38

مریم حسینى؛ محسن قدسى؛ رحیم هنرنژاد؛ شهریار بابازاده


57. بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پرولین در سه رقم نخود ایرانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 29-37

منیژه سبکدست؛ فرنگیس خیال پرست


59. تحلیل عوامل مؤثر بر پراکندگی و تقسیم شدن اراضی کشاورزی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 33-45

غلام حسین عبداله زاده؛ خلیل ‏کلانتری


60. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت دهیاری های استان گیلان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 33-48

شهلا چوبچیان؛ خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی


61. مطالعه تأثیر فرومون Stirrup-M در ترکیب با چند کنه قرمز اروپایی (panonychus ulmi) در باغ های سیب کرج و دماوند

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 35-42

مسعود اربابی؛ مهدی خسروشاهی؛ محمدرضا افشاری


62. بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (Macrophomina phaseolina) با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 35-46

عباس خیری؛ حسن رضا اعتباریان؛ علی روستایی؛ غلام خداکرمیان؛ حشمت اله امینیان


65. ارزیابی خسارت کرم ساقه‌خوار برنج بر ارقام مختلف برنج Walker (Lepidoptera: Pyralidae)‎‏ ‏suppressalis‏ ‏‎ Chilo

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 37-46

مهرداد ‏عمواقلی طبری؛ حسن ‏قهاری؛ فرامرز ‏علی نیا


66. تأثیر حشره کش ایمیداکلپرید بر سفید گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتویید Encarsia formosa

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 39-52

حسن قهاری؛ مهرداد طبری؛ حمید رخشانی


67. واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا با روش حداقل مربعات

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 43-50

غلام عباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی؛ محسن اسکافی


68. بررسی مسیرهای بازاریابی و تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی ذرت دانه ای در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 43-52

معصومه حاجی حیدری؛ امیرحسین چیذری


69. بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی ‏

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 47-62

ابوالقاسم شریف زاده؛ خلیل کلانتری؛ سید محمود حسینی؛ علی اسدی؛ غلامحسین عبداله زاده


70. بررسی پایداری نظام زراعی در واحدهای کشاورزی نمونه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 49-60

حسن صدیقى؛ کوروش روستا


71. مطالعه عملکرد لاین های پیشرفته نخود سفید در کشت زمستانه دیم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 51-58

علی اکبر محمودی؛ الیاس نیستانی


72. ارزیابی ویژگیهای میکروبی لخته و آب نمک در دوران رسیدن پنیر سفید آب – نمکی ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1378

ثریا آذرنیا؛ محمدرضا احسانی؛ سید احمد میر هادی


73. بررسی کارآیی موش‌کش تدخینی سیماگ (سیانور‎ ‎سدیم) درمقایسه با فستوکسین علیه ‏موش ورامین ‏N. indica‏ ‏

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 35-43

محسن ‏مروتی؛ مهدی ‏ناصری؛ جعفر ‏خاکباز


74. بررسی تولید و بازاررسانی پسته استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 39-48

لادن شفیعى؛ امیر حسین چیذرى؛ زهرا پورجوپارى


75. تجزیه ژنتیکی صفات تولید کالوس و باززایی گیاه از کشت بساک برنج

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 39-49

مریم حسینى؛ على اکبر عبادى؛ حمید شفیعی ثابت