تعداد مقالات: 146

126. بررسی تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان در جمعیت های عسلک پنبه در دشت ورامین

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 101-110

مهدی ضرابی؛ آصفه موحدیان عطار


127. ارزیابی کارایی تولید چغندرقند با برآورد تابع تولید مرزی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 101-114

علی محمد کیمیاگری؛ آرمان تیموری


128. کاربرد تحلیل نقطه سربه سر در مدیریت کشاورزی مزارع گندم آبی شهرستان مرودشت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 111-122

اسماعیل فلاحی؛ امیرحسین چیذری


129. تعیین منحنی‌های هم دمای جذب رطوبت کشمش بیدانه سفید

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 115-126

محمد غلامی پرشکوهی؛ مجید رشیدی؛ بابک بهشتی


130. تأثیر چند جدایه ایرانی قارچ ((Vuillemin Beauveria bassiana روی شته روسی گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 115-127

علی محمدی پور؛ احمد بغدادی؛ مهران غزونی؛ اسداله میرکریمی؛ نجمه نیک پور


131. بررسی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی برای کیوی در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 123-136

اسماعیل فلاحی؛ امیرحسین چیذری


132. تحلیل نگرش کارگزاران ترویج کشاورزی نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان گیلان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 127-134

نگین فلاح حقیقی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ مسعود بیژنی


133. ارزیابی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-137

سید باقر محمودی؛ حمید شریفی؛ شهرام خدادادی


135. بررسی روند تغییرات آبشویی نیترات به زیر منطقه ریشه در مزارع کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 137-150

عباس کاویانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ محمد افشار اصل


136. بررسی عملکرد تور حشره‌گیری در برآورد جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 138-149

عبدالامیر محیسنی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ غلام رضا رجبی؛ محمد سعید مصدق؛ محمد پیرهادی؛ عزت اله نباتی


137. سوسک‌های شکارگر (Coleoptera) و مقایسه جمعیت آن ها در مزارع برنج مازندران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 147-159

حسن قهاری؛ مهرداد طبری


138. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 151-162

سید مجتبی مجاوریان؛ حمید امیرنژاد


140. بررسی حاشیه و کارآیی بازار مرکبات در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 161-172

یاسر محمدی؛ حامد رفیعی؛ هوشنگ ایروانی؛ نوید لقمانی؛ مهدی رحیمیان


141. طراحی و ساخت پروفیلوگراف خودکار صفحه برگردان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 163-174

جعفر مساح؛ رضا علیمردانی؛ جواد خزائی؛ سید مهدی شریعتمداری


142. بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تغییر یافته با دی اکسیدکربن بالا روی ویژگی های انبارمانی توت فرنگی رقم سلوا Fragaria ananassa cv. Selva))

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 163-176

مهشاد مقومی؛ یونس مستوفی؛ علی رضا طلایی؛ مریم دهستانی؛ ابوالفضل اصغری


145. بررسی مقاومت ارقام خیار گلخانه ای به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 177-189

الهام مولوی؛ حشمت اله امینیان؛ حسن رضا اعتباریان؛ داریوش شهریاری


146. مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی موجکی در پیش بینی درصد شکستگی جو در کمباین برداشت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 181-195

سید میثم مظلوم زاده؛ سید ناصر علوی؛ مجتبی نوری