تعداد مقالات: 146

77. بررسی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده رود

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 43-54

على جعفری ملک آبادى؛ سید فرهاد موسوى؛ مجید افیونى؛ اردشیر خسروى


78. بررسی هیدرولیک جریان در آبگذر پیچیده با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 43-52

محمود مشعل؛ دیوید ج. بال


80. نقش عوامل به‌زراعی در اقتصاد تولید گردو (استان کرمان)‏

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 47-54

حسین ‏مرادی شهربابک


82. شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریز ماهواره در Aegilops crassa بومی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 47-56

مجتبی رنجبر؛ محمدرضا نقوی؛ عباس علی زالی؛ محمد جعفرآقایی؛ محسن مردی


83. معادله صریح تعیین عمق بحرانی در کانال های ذوزنقه ای

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 51-58

صلاح کوچک زاده؛ علیرضا وطن خواه محمدآبادی


84. اثر تاریخ کاشت بر روی فنولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 53-66

امید زمانی؛ علی دماوندی؛ پیمان فروزش


85. بررسی تأثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کار آیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 53-60

مجید نحوی؛ محمد رضا یزدانی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم حسینی


86. بررسی خواص فیزیکی کود گاو پلت شده

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 53-68

جواد رضایی فر؛ سیدرضا حسن بیگی بیگدلی؛ محمدحسین کیانمهر؛ بهزاد آزادگان


87. ارزیابی مقاومت لاین امیدبخش گندم نان ‏M-79-6‎‏ به بیماری سیاهک پنهان معمولی‏‎ ‎در شرایط مزرعه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-66

وفا مردوخی؛ گودرز ‏نجفیان؛ علی ناظری؛ امیر کیوان ‏کفاشی؛ عبدالرضا ‏احمدی


88. واسنجی مدل های گامپرتز و لجستیک برای محاسبه دوره بحرانی کنترل علف های هرز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 61-66

سید محمود رضا بهبهانى؛ محسن اسکافی؛ على محمد احمدى


89. طراحی مکانیزم وجین ‎کن مکانیکی (بخش اول: تعیین مسیر و سنتز ابعادی)‏

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-76

اکبر عرب محمد حسینی؛ هادی صمیمی اخیجهانی؛ حامد مهرآور؛ جعفر مساح


90. بررسی اثر انتخاب برای وزن بدن در سه سویه بلدرچین ژاپنی‏

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 23-35

مهدی شکوهمند؛ محمد علی امامی میبدی


91. تهیه کنسانتره پروتئینی از کنجاله پنبه دانه جهت مصرف انسان به روش مخلوط حلال‌ها (آب: استن: هگزان)‏

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 45-51

محمد علی نجفی؛ محمد حسین ‏حداد خداپرست


92. بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 49-56

کاظم نصرتى؛ سید سعید اسلامیان؛ افسانه شهبازى


93. بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 51-58

فرشته مشیرى؛ عبدالرضا باقرى؛ سعید رضا وصال


94. برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 53-61

حسین رضا کیانی منش؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ قدرت اله رحیمی میانجی


95. بهینه سازی تولید شربت اینورت به روش اسیدی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 55-60

مینا میری قلعه نویى؛ محسن برزگر؛ محمد على سحرى


96. تجزیه علیت و برآورد وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف جو‏

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 55-66

الیاس نیستانی؛ علی‎ ‎اکبر محمودی؛ فاطمه رحیم نیا


97. بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و تولید علوفه در ژنوتیپ های علف گندمی بیابانی به منظور گزینش سازگارترین ژنوتیپ ها به شرایط آبی و دیم اراک

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 57-70

سید علی رضا سیدمحمدی؛ علی اشرف جعفری؛ نسرین السادات سیدمحمدی؛ سید نادر موسویان؛ عصمت سرافراز


98. اعتبارسنجی شاخص های ترویجی به منظور رتبه بندی استان ها از نظر فعالیت های آموزشی‎ ‎‏- ترویجی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 57-70

خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ غلام حسین عبداله زاده؛ شهلا چوبچیان؛ معصومه رحیم زاده


99. تأثیر حذف یارانه بر تولید گوشت مرغ در استان کرمان

دوره 2، های 1 و 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 59-68

صدیقه نبی ئیان


100. اثر سطوح مختلف ازت بر روند رشد و کیفیت پروتئین در دانه سورگوم‏

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 59-68

محمد جواد ‏میرهادی؛ علی مختصی ‏بیدگلی